Indhold

08.11.17 13:02

Opdatering af OIO Sag og Dokument: Invitation til ind-hentning af leverandørernes erfaringer og forretnings-behov 22. november 2017 fra 9.00-12.00

KL er på vegne af styregruppen for data og arkitektur (under initiativ 8.1 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi) i gang med en opdatering af OIO Sag og Dokumentstandarderne.

Formålet med opdateringen er at gøre standarderne mere anvendelige og det sker på baggrund af de erfaringer med anvendelse af standarderne, som anvenderne har gjort i de seneste år.  Parallelt med opdatering af OIO standarderne for Sag og Dokument arbejder Digitaliseringsstyrelsens sekretariat for initiativ 8.1 videre med at vurdere udvalgte internationale standarder med henblik på ibrugtagning i initiativerne i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. I det arbejde indgår også en mapning fra de nye standarder og til de eksisterende OIO Sag og Dokument standarder.

KL ønsker som et led i arbejdet med opdateringen at kende leverandørernes erfaringer og forretningsbehov.

Derfor inviterer KL hermed interesserede leverandører til et temamøde i KL-huset onsdag den 22. november 2017 klokken 9.00-12-00.

Tilmelding til Dan Bjørneboe, dabj@kl.dk.

Den foreløbige dagsorden for mødet er:

  • Introduktion og baggrund for opdateringen og input fra markedet til den videre proces, herunder behov for vejledninger og kommunikation til markedet om de opdaterede standarder v. Dan Bjørneboe KL
  • Overvejelser om fremtidig fællesoffentlig standardisering og input fra markedet til den videre proces, herunder opmærksomhedspunkter ved migrering til nye standarder (v/Per de Place Bjørn og Peter Bruhn Andersen, Digitaliseeringsstyrelsen)
  • Præsentation af foreløbigt scope for opdatering (v/Nikolaj Malkov, OptimumIT)
  • Workshop med indhentning af leverandørernes erfaringer og forretningsbehov (v/Nikolaj Malkov, OptimumIT)
  • Afrunding

Alle leverandører, som har erfaringer eller erkendte forretningsbehov må også meget gerne allerede nu sende deres input til Dan Bjørneboe, dabj@kl.dk.

Dokumenter som er omfattet af opdatering er standarderne:

  • OIO Sag (Specifikation af serviceinterface for Sag)
  • OIO Dokumenter (Specifikation af serviceinterface for Dokument)
  • OIO Organisation (Specifikation af serviceinterface for Organisation)
  • OIO Klassifikation (Specifikation af serviceinterface for Klassifikation)
  • Generelle egenskaber for serviceinterfaces på sags- og dokumentområdet.

Arbejdet med opdateringen af standarderne forløber frem til december, hvorefter Digitaliseringsstyrelsen frem til ultimo januar 2018 forestår en høring af de opdaterede standarder. Efter bearbejdning af de indkomne høringssvar forventes de opdaterede standarder klar til godkendelse i styregruppen for initiativ 8.1 primo marts 2018.

Annonce

Annonce

Annonce