Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

29.06.12 12:53

ØA13 - Digitalisering: Fra birolle til hovedrolle

Økonomiaftalen for 2013 er i hus. Digitalisering står igen centralt – i år med forøget kraft.

Med økonomiaftalen er der sat en tyk streg under, at digitalisering på alle fagområder, er noget, man fra politisk hold tror på og er villige til at investere i. Kommunerne har vist, at digital service til borgerne er god service. At digital service er god service, blev slået helt fast, da Folketinget vedtog Lov om obligatorisk digital selvbetjening. Og kommunerne har spillet og spiller fortsat en central rolle i udviklingen af det offentliges digitale muligheder.  

Der er mange elementer, der trækker i den rigtige retning i økonomiaftalen for 2013. Regelforenkling har længe været på KL’s dagsorden og det afspejles i økonomiaftalen. Det vil kommunerne blandt andet kunne mærke i forhold til annonceringspligten for offentlige udbydere. Her vil regeringen skabe et enstrenget system, der skal lette kommunernes administrative byrder på dette område. Reglerne skal ikke være mere byrdefulde, end hvad der følger af EU’s udbudsdirektiv. Det er et løfte, vi kan være tilfredse med, og som vil spare os for betydelige ressourcer i forbindelse med udbud af kommunale opgaver.

Dog er der ingen rose uden torne. Og KL og kommunernes udfordring med at få fjernet underskriftskravet er endnu ikke lykkedes. Der er skrevet om det før i disse spalter og KL vil sammen med kommunerne finde en løsning på denne udfordring.

Økonomiaftalen for 2013 er med andre ord en understregning af, at digitalisering er gået fra, at være noget vi talte om ved festlige lejligheder til noget, som er kernen i fremtidens udfordringer med at skabe en moderne offentlig sektor. Masser af kommuner har allerede vist vejen for, hvordan man kan samtænke god service til borgerne med en mere effektiv forvaltning. Økonomiaftalen er med til, at vi kommer længere med at realisere de gevinster, som øget digitalisering giver. Lad os komme i gang med arbejdet!

Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes