Indhold

15.08.17 15:30

Ny folder sætter fokus på kommunens interne udveksling af oplysninger om skolefravær

Ny informationsfolder giver inspiration til samarbejde mellem skole, børne- og ungeforvaltning og ydelses- og kontrolgrupper i kontrollen med sociale ydelser.

Folder til inspiration

Hvem skal have besked, når en elev ikke møder i skole efter ferien? Spørgsmålet bliver stillet, fordi en række kommuner har gjort erfaringer med at bruge information om skoleelevers længerevarende ulovlige fravær til at oplyse sager om kontrol med sociale ydelser.

Derfor udgav Samarbejdsforum i begyndelsen af juli en lille informationsfolder, der kan give inspiration til at diskutere et eventuelt samarbejde mellem skole, børne- og ungeforvaltning og ydelses- og kontrolgrupperne om udveksling af fraværsoplysninger. Folderen kan hentes her.

Se også

Annonce

Annonce

Annonce