Indhold

28.08.16 10:00

Lokalkendskab og tæt samarbejde er afgørende for effektiv kontrolindsats

Lokalkendskab og tæt samarbejde er afgørende for effektiv kontrolindsats

Ny KL-analyse kortlægger effekten af kommunernes kontrolindsats. På årsplan findes der fejludbetalinger og snyd for cirka 300 millioner kroner. Foto: Colourbox.com

Halvdelen af sager med fejludbetalinger eller snyd med ydelser opdages af kommunens egne folk, viser den første effektmåling af kommunernes kontrolindsats.

Lokalt kendskab og et velfungerende samarbejde internt i kommunen er afgørende for en effektiv kommunal kontrolindsats. Det ses ved, at halvdelen af sagerne (og over 60 procent af effekten) kommer internt fra kommunen, enten fra kontrolenheden selv eller fra andre forvaltninger/institutioner.

Sådan lyder én af konklusionerne i en effektmåling, som KL har gennemført af kommunernes kontrolindsats i første kvartal 2016. 89 kommuner har indsendt data til KL, og de har samlet set kontrolleret 4.196 sager i første kvartal af 2016. I 27,3 procent af sagerne er der identificeret fejludbetalinger eller snyd med offentlige ydelser.

Den samlede effekt for de afsluttede sager i denne periode er på 73 millioner kroner. Når der opregnes til landsplan, svarer det til, at kommunerne opdager fejludbetalinger og snyd med offentlige ydelser for cirka 300 millioner kroner om året. Cirka en femtedel er penge, som allerede er udbetalt, og som borgerne derfor skal betale tilbage. Og 80 procent er penge, som kommuner og andre myndigheder så kan lade være med at udbetale fremadrettet.

”Det er første gang, at vi laver sådan en undersøgelse, og den er et rigtigt godt udgangspunkt for at optimere kommunernes indsats. Kommunerne gør en stor indsats for at opdage snyd og fejludbetalinger, men vi skal hele tiden blive bedre til at foretage den mest effektive indsats og bruge kræfterne på den rigtige måde. Derfor vil vi også fremover løbende gentage målingen,” siger formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg Thomas Kastrup-Larsen.

Kontanthjælpsområdet tegner sig for den største andel (33 procent) af de sager, hvor kommunerne opdager fejludbetalinger eller snyd. Sager om økonomisk friplads udgør 22 procent og sygedagpenge 9 procent.

Tættere samarbejde med Skat og politi

Ud over vigtigheden af lokalt kendskab og et velfungerende samarbejde internt i kommunen identificeres en række andre tendenser for kommunernes kontrolindsats.

Rapporten viser også, at der er et stort potentiale i et tættere samarbejde mellem kommunerne og andre myndigheder. Det gælder ikke mindst SKAT, politi og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

”Kun få procent af sagerne kommer i dag fra disse myndigheder, men de, der gør, har stor effekt. Derfor skal både kommunerne og de øvrige myndigheder blive bedre til at samarbejde for at komme snyderi til livs,” siger Thomas Kastrup-Larsen.

Rapporten peger også på, at det på nogle områder er nødvendigt, at lovgivningen og fortolkningen af den gøres mere tydelig. Kommunerne oplever specielt i forhold til sager, hvor der er tvivl om, hvor en borger reelt er enligsager, at Ankestyrelsens praksis har været svingende og er blevet skærpet i den seneste tid. Det har gjort det svært for kommunerne at løfte bevisbyrden i den slags sager, og derfor bruges der relativt meget tid på disse sager i forhold til effekten.

Fakta:

I økonomiaftalen 2016 indgik regeringen og KL en aftale om at dokumentere udviklingen i kommunernes kontrolindsats på kontroltrin 3 (den dybdegående kontrol) gennem halvårlige effektmålinger.

KL har i samarbejde med en række kommuner samt Udbetaling Danmark udviklet et dokumentationsredskab, som skaber en fælles standard for opgørelse af effekten af kontrolindsatsen med den dybdegående kontrol. Kommunerne har pr. 1. april indsendt opgørelse over afsluttede kontrolsager for første kvartal 2016.

Det er første gang, at kommunerne registrerer i et fælles dokumentationsredskab. KL vil i samarbejde med kommunerne og Udbetaling Danmark arbejde videre med både redskabet og sikring af datakvaliteten.

89 kommuner har registreret i KL’s redskab og efterfølgende indsendt udvalgte informationer til KL for 1. kvartal 2016. Denne måling skal udgøre baseline for efterfølgende målinger.

 

Læs hele rapporten her

Annonce

Annonce

Annonce