Indhold

08.11.17 15:00

Ledelse af det agile projekt

Dagsordenen kan hurtigt ændre sig for kommunale projektledere, når Byrådet vedtager en ny strategi, eller når Folketinget vedtager en ny reform. Derfor kan det være en fordel at arbejde med agil projektledelse

Det giver ofte ikke mening at tale om langsigtede planer og estimater i projektarbejde, fordi kravene og omstændighederne hele tiden ændrer sig. Agil projektledelse handler netop om, at man er klar til forandringer. Nedton langsigtet planlægning og estimater. Med agil projektledelse deler man et projekt op i sprintetaper, så man hele tiden er i stand til at reagere på forandringer.

Selvom de første tanker om agil projektledelse blev tænkt for mere end 20 år siden, er det først nu agile fremgangsmåder for alvor har vundet udbredelse i Danmark. Op til 40% af alle projekter bruger i dag agile metoder. Denne temadag kommer igennem de centrale principper, hvad du skal være opmærksom på, hvad du kan gøre i praksis, og hvordan du kan indføre agil projektledelse.

Et centralt element i agil projektledelse kaldes Scrum, hvor arbejdet inddeles i sprints, som maksimalt varer fire uger. Det giver mulighed for hele tiden at prioritere, hvad de vigtigste delopgaver er, for så at løse dem. Scrum metoden betyder, at man arbejder med selvstyrende teams, der stort set dagligt kan ændre kurs, hvis der er behov for det. Man arbejder ikke med en rækkefølge for aktiviteterne, men derimod kan man starte med en hvilken som helst aktivitet, ligesom man kan skifte til en anden aktivitet på ethvert tidspunkt.

Hør meget mere om ledelse af det agile projekt på KL's temadag med professor Jan Pries-Heje fra RUC. Temadagen har tidligere været afholdt med stor succes i KL-huset, og udbydes nu på Comwell i Kolding. Temadagen er relevant for projektledere på tværs af den kommunale organisation.

Læs mere om arrangementet her.

Annonce

Annonce

Annonce