Indhold

25.06.15 07:30

Kommunerne klar til næste digitale bølge

Kommunerne klar til næste digitale bølge

Med en ny strategi, der offentliggøres i dag, sætter kommunerne en ambitiøs retning mod 2020, som skal fastholde og udbygge det stærke arbejde omkring fælleskommunal og fællesoffentlig digitalisering. Foto: COLOURBOX

Med en ny strategi, der offentliggøres i dag, sætter kommunerne en ambitiøs retning mod 2020, som skal fastholde og udbygge det stærke arbejde omkring fælleskommunal og fællesoffentlig digitalisering.

”Kommunerne har en stærk tradition for at samarbejde om at udvikle brugen af teknologi og udnytte digitale muligheder. Nu tager vi det næste digitale tigerspring.”

Se også

Sådan siger Jacob Bundsgaard, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, på baggrund af, at KL i dag offentliggør en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi, som med 60 indsatsområder frem mod 2020 skal fastholde og udbygge arbejdet omkring fælleskommunal og fællesoffentlig digitalisering.

”Vi er nået rigtig langt de seneste år. Fx har vi med etableringen af KOMBIT fået brudt med KMD’s monopol på at levere digitale løsninger til kommunerne. Alene dette vil gøre det 25 pct. billigere for kommunerne at købe løsninger til de opgaver, som KMD tidligere havde monopol på. Derudover har vi sammen med staten arbejdet aktivt for at udbrede digital selvbetjening. Så vi er rigtig godt på vej, men vi skal videre. Derfor skal kommunerne nu i fællesskab løfte en række nye, afgørende digitale indsatser, ” siger Jacob Bundsgaard. 

Kommunernes nye strategi hviler på en vision om en stærk decentral offentlig sektor, der på én gang yder og faciliterer en nær, tilgængelig, sammenhængende og effektiv service for og med borgerne og virksomhederne.

”Med tilgængelig mener vi, at de digitale services skal være dér, hvor borgeren er mest vant til at færdes. Hvis man fx skal skrive sit barn op til skole, kan det for nogen være mest trygt at gøre det via den digitale indgang til skolen. For andre er det naturligt at starte i Googles søgefelt og derved finde vej til skoleopskrivning. Borgerne er forskellige – også i det digitale univers. Det skal vi huske, når vi sætter yderligere fart på digitaliseringen,” siger Jacob Bundsgaard.

Digitalisering skal sikre effektiviseringer og udvikling af kvaliteten af den kommunale service. Og samarbejde med borgerne og virksomheder er kernen i den digitale udvikling.

”Borgerens aktive medvirken og tillid er afgørende for, at de kommende års digitaliseringsprocesser kan gennemføres med succes. Det er kun, hvis vi formår at involvere og motivere, at indførelsen af flere digitale og teknologiske hjælpemidler gør borgere mere selvhjulpne. Det kræver, at vi har borgernes opbakning. Derfor er det et mål, at kommunerne udvikler og bruger det nære partnerskab med borgere og virksomheder,” siger Jacob Bundsgaard. 

Se også

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi har i foråret været i høring hos landets kommuner, og nu begynder arbejdet med at omsætte strategiens indsatser til konkrete initiativer, programmer og projekter.

Det sker samtidig med, at der skal samarbejdes med staten om en nye fællesoffentlig digitaliseringsstrategi. Målet er at vedtage en handlingsplan for kommunale initiativer omkring årsskiftet.

Læs strategien og et resumé af strategien i pdf’erne nedenfor.
Se en video her, der fortæller mere om strategien.

For yderligere information om strategien, kontakt konsulent Søren Frederik Bregenov, tlf. 3370-3909, sfb@kl.dk. For yderligere kommentarer, kontakt KL’s pressevagt, tlf. 3370-3333.

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce