Indhold

07.03.18 16:50

KL's netværk for RPA & automatisering

KL's netværk for RPA & automatisering
I foråret 2018 opstarter KL's netværk for Robotic Process Automation (RPA) og automatisering. Netværket henvender sig til de medarbejdere i kommunen, som vil være involveret i RPA-projekter. Netværksmøderne vil bestå af inspirationsoplæg fra fagfolk og specialister som arbejder med RPA- og andre automatiseringsteknologier.

Fokus på digitalisering af kommunale arbejdsopgaver

Systematisk digitalisering af kommunale arbejdsopgaver er en vedvarende opgave i kommunerne og har været det i mange år. Alligevel er der fortsat en lang række opgaver, som løses mere eller mindre manuelt. Det kan være, fordi de nuværende it-løsninger er utilstrækkelige, at der mangler snitflader, eller at opgaverne er for små til at ny-udvikle eller tilpasse eksisterende it-systemer. Robotic Process Automation (RPA) giver mulighed for at automatisere nogle af de manuelle processer og flere kommuner har allerede gjort sig erfaringer med teknologien.

Opstart i foråret 2018

I foråret 2018 opstartes KL's netværk for RPA & Automatisering. Netværket henvender sig til de medarbejdere i kommunen, som vil være involveret i RPA-projekter. Det kan enten være fagprofessionelle som står for opsætning og konfiguering af robotterne. Men det kan også være medarbejdere for fagområderne som har et indgående kendskab til it-systemerne på området og samtidig ser noget potentiale i at optimere og automatisere arbejdsgange.

Inspirationsoplæg samt videns- og erfaringsudveksling

Netværksmøderne vil bestå af inspirationsoplæg fra fagfolk og specialister som arbejder med RPA- og andre automatiseringsteknologier. Der vil ligeledes være oplæg om cases fra både kommuner og private virksomheder, som arbejder med RPA-teknologi og automatisering. På netværksmøderne vil KL løbende dele viden fra de fælles RPA-analyser og projekter som bliver gennemført. Tim Daniel Hansen fra Droids Agency faciliterer netværket og bidrager med viden og erfaringer de projekter som han aktuelt arbejder på. 

Det praktiske

- Netværket mødes 3 gange i løbet af 2018 i hhv. København, Odense og Horsens.

- Netværket vil starte op medio april 2018.

- Netværket oprettes kun ved minimum 20 deltagere.

- Pris for deltagelse i 2018 er 4000kr per deltager.

Mere information om, hvor møderne afholdes såvel som tid og program følger i midten marts

 

Tilmeld dig til netværket ved at gå ind på følgende link.

Annonce

Annonce

Annonce