Indhold

26.09.17 10:04

KL´s høringssvar til følgelov til databeskyttelsesloven

KL har d. 18. september 2017 afgivet høringssvar til udkast til forslag til følgelov til databeskyttelsesloven.

I høringssvaret har KL bemærket, at kommunernes ansvar for at indgå databehandleraftaler med KOMBIT ift. Nemrefusion og Styrelsen for It og Læring (STIL) ift. UNI-login bør ske ved, at KL på vegne af kommunerne sørger for, at der indgås en fælles databehandleraftale mellem alle 98 kommuner og KOMBIT henholdsvis STIL.

Lovforslaget vil blive fremsat i Folketinget sammen med forslag til databeskyttelseslov i efteråret 2017.

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce