Indhold

23.01.18 15:55

Genanvendelse af data giver borgerne bedre service

Genanvendelse af data giver borgerne bedre service

Kommunerne stræber hele tiden efter at give borgerne den bedst mulige service – og netop genanvendelse af data i det offentlige vil udvikle den kommunale service og sikre borgerne bedre og lettere kontakt med myndighederne. Foto: Colourbox

Genanvendelse af data i det offentlige vil udvikle den kommunale service og sikre borgerne bedre og lettere kontakt med myndighederne, lyder det fra KL.

Når et udsat barn skal have hjælp fra kommunen, sker det som regel med indsatser på tværs af skoleområdet, PPR, det sociale område og måske også den regionale psykiatri. Men som lovgivningen er i dag, har de forskellige aktører ikke mulighed for at genbruge data, som det ene område har indsamlet om barnet. I værste fald risikerer barnet at skulle gennemgå flere ens undersøgelser, i bedste fald kræver det tilladelse på tilladelse, før data må deles.

Samme eksempler ses på skoleområdet, på indsatsen fra den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje og det kommunale arbejdsmarkedsområde, hvis der samtidig er behandling i det regionale sygehusvæsen og hos alment praktiserende læger.

Det er uholdbart, lyder det fra KL, som håber, at regeringens lovforslag til databeskyttelsesloven vedtages i Folketinget.

”Eksemplerne er mange på manglende smidige muligheder for at dele sagsrelevante oplysninger, der er indsamlet til ét formål til et andet relevant formål. Borgerne har en helt berettiget forventning om, at de forskellige dele af den offentlige sektor deler de oplysninger, der kan have betydning for deres behandling eller sagsbehandling – og det skal lovgivningen naturligvis understøtte,” siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalg.

Borgernes retssikkerhed i fokus

Kommentaren kommer efter kritik af regeringens lovforslag fra flere af Folketingets partier, som mener, at det krænker borgernes retssikkerhed, hvis offentlige myndigheder får bedre muligheder for at videregive og samkøre oplysninger om borgerne.

Men ifølge Thomas Kastrup-Larsen er der ingen grund til at frygte for borgernes retssikkerhed.

”Der er to retspolitiske dilemmaer i spil her. Vi skal sikre, at vi ikke ulejliger borgerne unødvendigt. Og vi skal sikre, at borgerne ved, hvad deres data bruges til. Begge dele rummer lovforslaget. Genanvendelse af borgerens data vil kun kunne ske ved, at der fastsættes konkrete regler herom. Dvs. at det tydeligt vil fremgå af reglerne og være klart for borgeren, hvis data kan genbruges. Desuden skal den ansvarlige minister først drøfte dette med justitsministeren – hvilket vi anser for en retssikkerhedsmæssig garanti til borgeren for, at borgerens data kun vil blive genanvendt til saglige formål, som kan rummes inden for de databeskyttelsesretlige regler,” siger Thomas Kastrup-Larsen og fortsætter:

”Kommunerne har absolut ingen intentioner om at misbruge borgernes data. Tværtimod. Vi stræber hele tiden efter at give borgerne den bedst mulige service – og netop genanvendelse af data i det offentlige vil udvikle den kommunale service og sikre borgerne bedre og lettere kontakt med myndighederne. Borgerne skal naturligvis føle sig trygge ved den hastige digitale udvikling i det offentlige, og det er derfor også et kardinalpunkt for os, at borgerne skal kunne tilgå egne sager og data og skal kunne se, hvem der har haft adgang til disse.”

Annonce

Annonce

Annonce