Indhold

11.05.17 10:50

Effektive it-anskaffelser og ’robotics’ er i fokus hos It-Arkitekturrådet

Effektive it-anskaffelser og ’robotics’ er i fokus hos It-Arkitekturrådet
Hvad er anbefalingerne, når man skal anskaffe sig et nyt It-system? Hvordan giver vi borgerne adgang til deres egne data på en sikker måde, og hvordan tackler man udfordringerne ved procesautomatisering? Det er nogle af de emner, som vil blive drøftet, når It-Arkitekturrådet mødes den 17. maj.

Adgang til egne data

I den fælleskommunale digitaliseringsstrategi er der fokus på, at kommunerne skal styrke borgeres og virksomheders oplevelse af nærhed og indflydelse. På den baggrund har KL’s projekt ”Adgang til egne data” nu udarbejdet et udkast til en fælleskommunal vision: ”Adgangen til egne data skal give borgeren handlerum og gøre borgerne trygge i deres interaktion med kommunen”.

På det forestående møde vil visionen blive drøftet, lige som der bliver talt om udvælgelsen af et pilotprojekt, der har til opgave at afprøve den forretningsmæssige værdi af adgangen til egne data.
Rådet vil desuden på baggrund af en orientering om udarbejdelsen af en referencearkitektur for området kunne give input til det videre arbejde.

Automatisering af manuelle processer

I kommunalt regi er der stor opmærksomhed på de udfordringer, som procesautomatiseringer kan medføre. KL og 26 kommuner har derfor sammen igangsat et initiativ, der har til formål at dele erfaringer samt understøtte kommunernes arbejde med automatisering af processer.

Rådet vil blive orienteret om status på initiativet, og får mulighed for at give råd til det videre arbejde med bl.a. et katalog med ca. 20 manuelle processer, som er egnede til automatisering. Kataloget skal give inspiration for kommuner, der vil i gang.

Andre resultater af initiativet, som rådet kan forholde sig til, er et screeningsværktøj til identifikation af egnede processer, forudsætninger til udarbejdelse af business cases, implementeringsanbefalinger samt en markedsafdækning af eksisterende automatiseringsløsninger

’Den gode it-anskaffelse og kravbank’

En af aktiviteterne i programmet ”Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen”, som er en del af digitaliseringsstrategiens handlingsplan frem mod 2020, er en foranalyse, der har til formål at undersøge, hvilke udfordringer kommunerne oplever, når de skal anskaffe it-systemer. Foranalysen er gennemført og resultaterne og vil blive præsenteret for It-Arkitekturrådet.

Foranalysen har bl.a. resulteret i en række anbefalinger, der kan støtte kommunerne i it-anskaffelsesprocessen. Anbefalinger er knyttet op på fem overordnede faser i it-anskaffelsesprocessen, som rådet vil drøfte i forhold til det videre arbejde.

Yderligere fem sager vil blive taget op på det kommende møde i Kommunernes It-Arkitekturråd d. 17. maj 2017.

Læs den fulde dagsorden, som findes nedenfor. Referat fra mødet vil ligeledes blive publiceret her på siden.

Annonce

Annonce

Annonce