Indhold

18.05.11 12:51

Digitale ambassadører - Institutionsniveau

KL har sammen med kommunerne udviklet et kursuskoncept – Digitale Ambassadører – på institutionsniveau. Medarbejderne tæt på borgernes hverdag får undervisning i og tid til at blive fortrolig med de digitale løsninger, som borgerne har adgang til i deres kommune og i det offentlige generelt, således at de kan anbefale og lære borgerne at bruge dem.

Det fælleskommunale mål er, at kommunikationen mellem borgere og kommune i højere grad skal foregå digitalt. Det konkrete mål er, at 30 % af kommunikationen med borgerne foregår digitalt i 2012, stigende til 50 % i 2015. Lykkes dette kan der hentes store besparelser i den administrative borgerbetjening.

Se også

Erfaringer viser dog, at borgerne ikke i tilstrækkelig grad er bekendt med disse muligheder. Målet med kurset er således at kommunens medarbejdere tæt på borgerne klædes på til at henvise og i evt. også hjælpe borgerne med brug af løsningerne på udvalgte områder. Kurset er således også anbefalet i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi fra 2010.

KL tilbyder
KL tilbyder kursuspakker målrettet udvalgte målgrupper. Her laves demo-miljø over udvalgte kommunale/statslige selvbetjeningsløsninger, samt løsninger, der ville være interessante for målgruppen generelt, og dermed vil gøre offentlig selvbetjening attraktivt.

På baggrund af demo-miljøet kan medarbejderne på skoler, ungdomsklubber, dagcentre, datastuer mv. have et nyttigt redskab til at lære deres målgruppe om digitale services i såvel det offentlige og generelt. Dette foregår i et sandkassemiljø, der gør det trygt at lege rundt i, fordi oplysningerne hverken gemmes eller sendes videre. Ligeledes vil eksterne som fx ældresagen også kunne bruge miljøet til undervisning.

Se også

Kurserne afholdes regionalt med deltagelse af ca. 10 kommuner, der allerede har købt demo-miljø af egen hjemmeside og selvbetjeningsmuligheder. Miljøet på alle områder vil indeholde introduktion til NemID, borger.dk, digital post. Derudover vil der være målgruppe-specifikke elementer.

Demo-miljø på ældreområdet
Miljøet er under udarbejdelse, men vil formentlig indeholde følgende elementer:

  • Forskellige kommunale services som fx pensionsguiden, boligstøttebe-regner mv.
  • Forskellige statslige løsninger som fx personregistrering, CPR-register mv.
  • Forskellige private services som ATP-beregnere mv.

Derudover vil vi gerne have flere elementer på banen for at gøre konceptet attraktivt for den ældre. Det kunne være fx

  • Hvordan man bruger forstørrelsesglas på computeren.
  • Hvordan man bruger Facebook.
  • Hvordan man kan bruge nettet til dagligvareindkøb

Miljøet vil også kunne tilpasses efter kommunernes konkrete ønsker.

Demo-miljø på skoleområdet
Miljøet er under udarbejdelse, men vil formentlig indeholde følgende elementer:

  • Forskellige kommunale services som fx flytteguiden, bestilling af sundhedskort, boligstøtte-beregner mv.
  • Forskellige statslige services som SKAT’s forskudsopgørelse mv.

Miljøet vil også kunne tilpasses efter kommunernes konkrete ønsker.

Prisen for kurset
Prisen udarbejdes afhængig af kommunernes ønsker til elementer i demo-miljøet. Prisen for den enkelte kommune afhænger af andelen af medarbejdere, der deltager i det regionale kursus.

Referencer og erfaringer
Kurset er under udarbejdelse og vil blive tilbudt fra september 2011.

Relateret information
Du kan læse mere om kurset, og se hvornår der er mulighed for kursusafholdelse hos jer på kursets hjemmeside: http://www.digamb.dk/

Se også

Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere, kan du kontakte:
Konsulent Anders Lilienfryd Holte, tlf. 3370 3237, mail: alh@kl.dk.

Se også

Annonce

Annonce

Annonce