Indhold

21.05.12 17:19

Digital modenhed hvad for en størrelse?

Digital modenhed hvad for en størrelse?
I efteråret 2011 besluttede KL sammen med 22 kommuner at undersøge, hvilke initiativer der er afgørende for, at en kommune kan bevæge sig imod at blive mere digitalt moden. Rapporten fra projektet viser, at de fleste kommuner er godt på vej, men at der er store variationer både mellem kommunerne og inden for den enkelte kommune. Den største udfordring ligger oftest i at kunne realisere gevinsterne, hvilket kræver vedholdende fokus fra såvel ledelsen som medarbejdere.

Der er ingen snuptags-løsninger, men rapporten giver et bud på fire temaer, som vil bidrage til at løfte den digitale modenhed i de fleste kommuner – Digital ledelse, Gevinstrealisering, Organisatorisk implementering og forankring samt Organisering, overblik og prioritering.

Rapporten viser, at udfordringerne som fylder og kalder på håndtering, jo mere den enkelte kommune arbejder med digitalisering er, at:

- Digitalisering er på ledelsens dagsorden – men er endnu ikke en naturlig del af ledernes faglighed.

- Medarbejderne uddannes til digitalisering – men det er svært at organisere ressourcerne.

- Kommunerne har udarbejdet digitaliseringsstrategier – men skridtet skal nu tages fra papir til handling.

- Digitalisering bruges aktivt til at ændre og effektivisere opgaveløsningen, men det er svært for mange at realisere gevinsterne. 

- Alle er enige om, at digitalisering er ændring af opgaveløsning og arbejdsgange, men implementeringen prioriteres ikke altid

- Mange digitaliseringsprojekter er i gang, men der mangler ofte overblik og koordinering samt prioritering og styring.

- Den politiske vilje til digitalisering er ofte til stede, men sættes på prøve, når digitalisering betyder forandring af ydelserne overfor borgerne.

Hvordan ser den digitale kommune så ud? Den har heldigvis mange former og nuancer, men det er en kommune, der er i stand til at håndtere de forventninger og krav, der er til digitalisering, og som kan omsætte dem til konkret værdi for såvel kommunen som borgere og virksomheder.

En kommune scorer højt i modenhedsmodellen, hvis kommunen har en politisk vedtaget strategi for digitalisering, som er ambitiøs og realistisk og som anvendes aktivt i hele kommunen. Den har overblik over arbejdsgange og arbejder systematisk med løbende at forbedre disse. Kommunen har en effektiv it-drift og arbejder med tekniske standarder, og med at it-arkitekturen understøtter arbejdet i forvaltninger.

Den digitalt modne kommune har en formel og reel styring af beslutninger om digitalisering og anvender program og projektmodeller. Kommunens ledere udøver digital ledelse og er rollemodeller, som aktivt tager ansvar for digitaliseringsinitiativer, og medarbejderne har et klart billede af vision og strategier for digitalisering. De har alle de nødvendige kompetencer i forhold til at gennemføre digitaliseringstiltag, og der arbejdes aktivt med at udvikle borgernes evner til at anvende digitale løsninger. Er de geniale til at gennemføre forandringer, og er kommunens medarbejdere præget af stor evne og vilje til at skabe forandringer? Naturligvis!

Hvis du er blevet nysgerrig efter at vide mere om, hvad digital modenhed er for en størrelse i den virkelige verdens former og nuancer for de 22 tilmeldte kommuner, så læs vedlagte rapport, som er udarbejdet i samarbejde med Devoteam A/S.

Se rapporten om digital modenhed i kommunerne her:

Vil du vide mere kontakt Anders Lillienfryd Holte alh@kl.dk tlf. 2960 3401 

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce