Indhold

05.05.11 14:39

Ændret den 09.05.11

Det nye "Cookie direktiv"

KL er opmærksom på det nye Cookiedirektiv (Reviderede Direktiv om persondatabeskyttelse) og arbejder på at udvikle en løsning på "borgerdialogen". Kommunerne kan med fordel implementere løsningen i de kommunale WEB løsninger, hvor dialogen i dag anvender "cookies".

Der er tale om en række tekster som skal meddeles borgeren, når vedkommende er i dialog med en myndighed via WEB. Myndigheden skal meddele borgeren om, at der i forbindelse med den fortsatte dialog på WEB løsningen, vil blive anvendt cookies. Borgeren skal acceptere, at den fortsatte dialog betyder, at kommunen lægger en fil ind hos borgeren.

Borgeren skal have mulighed for at meddele kommunen sit samtykke af, at den fortsatte dialog betyder, at myndigheden lægger en fil ind på borgerens computer. Desuden skal borgeren have mulighed for at kunne tilbagekalde sit samtykke om cookies, som kommunen herefter skal kunne respondere på.   Denne "borger dialog" er aktuel for en lang række WEB løsninger.

Defor har KL taget initiativ til at få udarbejdet den fornødne vejledningstekst (samtykkeløsning), som kan implementeres i den enkelte læsning. Af hensyn til myndighedens dokumentaion af den enkelte sagsgang forventes det, at "Cookiesamtykke løsningen" vil blive udviklet både elektronisk og på print (papir).

KL forventer således at "Cookiesamtykke løsningen" bliver en del af KL´s blanketsamling, og udviklingen og vedligeholdet af løsningen bliver udført i tæt samarbejde med staten (IT og Telestyrelsen).  

Annonce

Annonce

Annonce