Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

28.06.11 13:54

Den Fælleskommunale Borgerbetjeningsstrategi

Den Fælleskommunale Borgerbetjeningsstrategi er nu vedtaget i KL’s bestyrelse. Læs om, hvordan KL og kommunerne vil arbejde med udvikling af borgerbetjeningen. En borgerbetjening, som går i retning af mere personaliseret, sammenhængende, proaktiv og ikke mindst digital borgerbetjening.

KL har sammen med kommunerne udarbejdet en fælleskommunal strategi for fremtidens borgerbetjening. Strategien er en videreudvikling af den vision for fremtidens borgerbetjening, som blev udarbejdet i 2010.

Se også

Visionen for fremtidens borgerbetjening sætter fokus på en proaktiv og personlig service, hvor kommunen fungerer som borgernes hovedindgang til den offentlige sektor. Den fælleskommunale strategi for fremtidens borgerbetjening omsætter visionen til fælles mål og indsatser om udvikling af den kommunale borgerbetjening.

Borgerbetjeningsstrategien fokuserer på at skabe sammenhæng i opgaveløsningen på tværs af de forvaltningsmæssige skel. Dette i en grad, så det for borgeren bliver nemt at få løst sit problem et sted – og helst digitalt.

Når opgaverne er karakteriseret ved mange gentagelser, ukritiske situationer af generel karakter bør kommunen presse borgerne til digital selvbetjening. Det vil frigøre ressourcer til de mere komplicerede opgaver af individuel karakter, hvor der i høj grad kræves høj faglig kompetence og måske ansigt-til-ansigt kontakt med borgeren.

Derfor er der i strategien lagt op til, at

  • øge digitaliseringen og selvbetjeningsgraden i borgerbetjeningen
  • få flyttet borgerne hen til de mest hensigtsmæssige henvendelseskanaler
  • få kompetenceudviklet de kommunale medarbejdere til at vejlede borgerne i digitale muligheder
  • få borgerbetjeningen bredt ud til decentrale institutioner, så borgerne oplever sammenhæng i opgaveløsningen

Borgerbetjeningsstrategien skal understøtte, at kommunerne opnår en bedre anvendelse af digitale løsninger og bedre organisering af opgaverne. På den måde skal den kommunale borgerbetjeningsstrategi spille tæt sammen med den kommunale digitaliseringsstrategi og de igangværende processer omkring effektivisering. Også den statslige interesse for at centralisere kommunale opgaver understreger tydeligt vigtigheden af, at kommunerne sammen sætter dagsordenen for udvikling og effektivisering af den kommunale borgerbetjening. Sagen om Objektiv Sagsbehandling er et eksempel herpå.

Du kan se hele strategien i vedlagte bilag.

Yderligere materiale

Se også

Annonce

Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes