Indhold

30.03.15 11:57

Den Digitale Hotline udvides nu med yderligere 11 kommuner og har nu kommunalpolitisk opbakning i 30 jyske kommuner

Den Digitale Hotline udvides nu med yderligere 11 kommuner og har nu kommunalpolitisk opbakning i 30 jyske kommuner
En politisk målsætning om, at flytte flere borgere over på de digitale services gør, at kommunerne arbejder hårdt. Den Digitale Hotline, som oprindelig var en idé fra Østjyske kommuner, udvides nu så hele 30 kommuner er med i fællesskabet.

Hvornår er 30 kommuner sidst gået sammen om så store tværgående serviceopgaver med henblik på at sikre kommunal og effektiv service fra Læsø til Hedensted? Aldrig. Men det sker nu.

Det Digitale Hotline-initiativ er tæt på en revolution i vores tilgang til borgerservice og den måde vi samarbejder på i den kommunale sektor”, siger stadsdirektøren Niels Højberg fra Aarhus kommune.

Om man mestrer internettet eller ej, handler det også om at føle sig tryg i processen i selvbetjeningsløsningerne.  Den Digitale Hotline er en service, som kommunerne i Region Midtjylland har udviklet, og som 11 Nordjyske kommuner nu hopper med på. ”Ideen har krævet gensidig respekt, agilitet, tillid og høj risikovillighed kommunerne imellem” fortæller Chef for Borgerservice Lene Hartig Danielsen fra Aarhus kommune og fortsætter "Det er blevet til et fælles projekt, hvor der løftes i flok og bidrages til effektiv kommunal service samtidig med, at de kommunale digitaliseringskompetencer fastholdes til gavn for borgerne".

Den Digitale Hotline bemandes med medarbejdere fra mange kommuner. En borger fra Hjørring kan derfor få kontakt med en medarbejder fra Skanderborg. Det vil borgeren dog ikke mærke noget til, da alle medarbejderne i hotlinen er veluddannede i at vejlede på tværs af kommunernes grænser og selvbetjeningsløsninger. Den Digitale Hotline bevarer arbejdspladserne lokalt samtidig med, at den enkelte kommune kan tilbyde borgerne en ekstra service - også udenfor den normale åbningstid, idet Den Digitale Hotline har åbent 60 timer om ugen. Et initiativ, der er startet nedefra, viser sig på denne måde som et relevant og levedygtigt alternativ til centraliserede call centre.

For yderligere information kontakt Lene Hartig Danielsen på mail lha@aarhus.dk.

Se også

Annonce

Annonce

Annonce