Indhold

11.04.07 07:52

Ændret den 31.05.09

Brev om brugeradministration i forbindelse med køreprøvebooking

Følgende brev er blevet udsendt til brugeradministratorer i kommunerne. Det indeholder information om brugerstyringen i forbindelse med det kommunale køreprøvebookingsystem.

Kære kommunale brugeradministratorer.

Generelt:Det kommunale køreprøvebooking system https://www.koreprovebooking.dk til håndtering af borgerservice opgaverne omkring køreprøver er nu klart til at blive koblet på den fællesoffentlige brugerstyring under Danmarks Miljøportal.

Roller:Der er i den forbindelse oprettet en grundrolle i den fællesoffentlige brugerstyring som hedderjustits_koreprovebooking_borgerservice, denne rolle skal tildeles de medarbejdere, som skal arbejde med at adminstere kørelærerer.

Rollen giver som antydet adgang til et nyudviklet modul til at administrerer kørelærer i forbindelse med https://www.koreprovebooking.dk. Modulet er indbygget i den fællesoffentlige brugerstyring på Danmarks Miljøportal.

Rollen giver desuden for de brugere som har den tildelt adgang til borgerservice delen af https://www.koreprovebooking.dk.

Vejledninger:Vejledningen til dette modul ligger på følgende adresse: http://www.miljoeportal.dk/Myndigheder/Vejledninger/

Ibrugtagning:Der kan efter modtagelsen af denne mail oprettes brugere i den nævnte rolle. https://www.koreprovebooking.dk er systemet i øjeblikket under den sidste drifts test. Dvs. man kan få adgang til systemet når man har fået tildelt de rigtige roller i brugerstyringen.

NB:Vær opmærksom på at der kan ske sidste øjebliks ændringer af https://www.koreprovebooking.dk, samt at systemet kan være ude af drift i perioder indtil den endelige ibrugtagning finder sted. Det betyder at der ikke må laves ændringer o.lign i https://www.koreprovebooking.dk før der er givet et grønt lys fra KL.

Spørgsmål:Spørgsmål til brugeradministrationen og tildeling af roller skal rettes til Danmarks Miljø Portal og KL, spørgsmål til https://www.koreprovebooking.dk skal rettes til KL.

 

Annonce

Annonce

Annonce