Indhold

10.09.12 16:24

Borgerne er med i udviklingen af kommunal digital service

Borgerne er med i udviklingen af kommunal digital service
Hver dag er kommunens medarbejdere i dialog med borgerne for at sikre, at servicen er så god som mulig. Når det gælder udvikling af digitale løsninger kræver kommunerne, at borgerne er med i testforløb.

I Berlingske kritiseres kommunerne i dag for ikke at inddrage borgerne i udviklingen af digitale løsninger. 88 procent af kommunerne har i en undersøgelse svaret nej til, at de inddrager borgerne i udviklingen af digitale løsninger. Den store andel kan dog forklares ved, at de færreste kommuner selv udvikler it-løsninger. Det gør i stedet et bredt marked af professionelle it-leverandører. Og det er leverandørerne, der tester løsninger, inden de bliver sendt ud til borgerne.

Se også

”Kommunernes medarbejdere er i kontakt med borgerne hver dag og justerer løbende den måde, der ydes service på, så borgerne får det, de har brug for,” siger Pia Færch, kontorchef KL’s Kontor for digitalisering og borgerbetjening.

”Inddragelse af borgerne i udviklingen af digital service er alfa og omega. Kommunerne har ingen gevinst ved at have dårlige digitale løsninger, borgerne ikke kan benytte. Men vi kan se, at borgerne benytter de digitale løsninger i stor stil, så allerede i dag kan brugerne godt bruge kommunernes digitale løsninger.”

KL har desuden i samarbejde med HK udviklet den Digitale Kompetenceprofil, der sætter ord på de nødvendige kompetencer hos medarbejderne. KL uddanner samtidig medarbejderne til digitale ambassadører, som kan guide borgerne i den digitale verden.

Se også

”7.000 frontbetjeningsmedarbejdere i kommunerne er allerede i dag uddannet til digitale ambassadører. De er digitale vejledere, der sammen med borgeren gennemgår de digitale løsninger – mottoet er fra betjening til selv- og medbetjening,” siger Pia Færch.

I flere kommuner, fx Horsens, Aarhus og Odense, sker 80 procent af ansøgningerne om folkepension digitalt.

”Den høje anvendelse er netop opnået ved at lytte til borgerne. Men kommunerne kan ikke komme hele vejen alene. Derfor benytter KL gerne anledningen til at opfordre it-leverandørerne til endnu mere brugerinddragelse,” siger Pia Færch.

For at sikre, at de kommunale selvbetjeningsløsninger er brugervenlige har kommunernes organisationer KL og KOMBIT oprettet en særlig enhed, der gennemgår løsningerne for brugervenlighed og går i dialog med leverandørerne. Dette sker på baggrund af inddragelse af kommunale medarbejdere og borgere.

Yderligere oplysninger kan fås hos konsulent i KL, Astrid Starck på 3370 3583 eller 3024 6483, ams@kl.dk.

Se også

Annonce

Annonce

Annonce