Indhold

16.06.14 12:43

Bølge 4 aftalt som del af økonomiaftalen for 2015

Bølge 4 aftalt som del af økonomiaftalen for 2015

Se pdf-udgave af bølgeplanen under artiklen

Den fjerde og sidste bølge i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening er aftalt som del af økonomiaftalen for 2015. En del af bølge fire omfatter sygedagpengeområdet.

Med økonomiaftalen for 2015 er fjerde og sidste bølge i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening blevet aftalt. Dermed er i alt 31 kommunale områder nu omfattet af kravene om obligatorisk digital selvbetjening.

Bølge 4 omfatter:

  1. Sygedagpenge - Indberetning af oplysninger i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge
  2. Almindeligt helbredstillæg - Ansøgning om almindeligt helbredstillæg og løbende afgivelse af oplysninger i henhold til oplysningspligten
  3. Udvidet helbredstillæg - Ansøgning om udvidet helbredstillæg og løbende afgivelse af oplysninger
  4. Personligt tillæg - Ansøgning om personligt tillæg og løbende afgivelse af oplysninger i henhold til oplysningspligten

Gevinster forbundet med bølge 4

Overgangen til obligatorisk digital selvbetjening for bølge 4 vil frigøre nettopotentialer i kommunerne på 1,1 mio. kr. i 2016 stigende til 40,9 mio. kr. i 2017 og frem.

Gevinster bølge 4

Potentialerne forbundet med digital selvbetjening er aftalt som del af moderniseringsaftalen mellem regeringen og KL. Det betyder, at de gevinster som frigøres som følge af bølge 4 forbliver i kommunerne. Disse kan anvendes til at forbedre den borgernære service i overensstemmelse med de lokale behov.

Potentialer efter bølge 4

Som del af aftalen om bølge 4 er KL og Regeringen enige om, at områderne kontanthjælp, uddannelseshjælp, enkeltydelser og ejendomsregistrering (BBR) også skal overgå til obligatorisk digital selvbetjening, når den fornødne tekniske infrastruktur er på plads.

Digital selvbetjening for kontanthjælp, uddannelseshjælp og enkeltydelser vil blive understøttet af KY (Kommunernes Kontant- og Ydelsessystem), som KOMBIT tilvejebringer som en del af monopolbruddet. KY forventes udrullet i kommunerne frem mod medio 2017.

For BBR anmeldelser forventes der udviklet en selvbetjeningsløsning i løbet af 2016. De afledte potentialer som følge af disse yderligere områder aftales i forbindelse med næste års økonomiaftale, ØA16.

Inden sommerferien forventer KL at offentliggøre mere detaljerede forudsætninger for bølgen.

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce